Aanvullend reglement voor junioren

In deze klasse gelden de standaard regels die je vindt onder het kopje polderklasse. Daarnaast gelden er aanvullende regels:

  • In de juniorenklasse mag je uitsluitend mee doen in auto’s in standaard uitvoering. Met een maximale cilinderinhoud van 1400 cc omgeblazen.

  • Motor inclusief cilinder inhoud en versnellingsbak moeten bij de carrosserie horen. Het originele motornummer/code en het versnellingsbaknummer/code moeten duidelijk zichtbaar zijn. Deze nummers mogen op geen enkele wijze gewijzigd en/of verwijderd worden. De rijder moet tijdens de keuring kunnen aanwijzen waar deze codes staan. Wanneer de rijder twijfelt aan de plaats van de codes is deze informatie op te vragen bij het keurteam. LET OP: dit moet voor aanvang van de cross dag worden gevraagd en niet op de dag zelf.

  • Het motormanagement systeem dient origineel te zijn.

  • Ten aanzien van de reglementair voorgeschreven maximum cilinderinhoud is een tolerantie toegestaan van (+) 1,5 %. Het keurteam is bevoegd dit te controleren bij protest. De controle vindt plaats op een nader door het keurteam te bepalen locatie en tijd.

  • Schokdempers/veerpoten en veren moeten uiterlijk gelijk zijn als origineel en zowel de veer als de demping mogen niet verstelbaar zijn.

  • Het bandenreglement is gelijk aan de polderklasse.

  • In het midden onder het voorraam dient een hoofdstroomschakelaar aangebracht te worden die zowel van binnen als van buiten bedient kan worden. Met deze hoofdschakelaar moeten alle elektrische onderdelen en de motor van de auto uitgeschakeld kunnen worden (met uitzondering van het stoflicht)