Reglement deelnemers

 • Iedere bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig B-rijbewijs en deze tijdens de cross dag te kunnen tonen.

 • Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico en dient voor aanvang van de wedstrijd de verantwoordelijkheidsclausule te tekenen.

 • Per auto kunnen maximaal twee deelnemers zich inschrijven, deze deelnemers zijn ook verplicht om met die auto de cross te rijden.

 • De wedstrijdleiding zorgt voor vervanging bij afzegging.

 • Deelnemers en monteurs dienen zich correct te gedragen, zowel in rijgedrag als in sociaal gedrag, dit op straffe van uitsluiting.

 • In het rennerskwartier mogen slechts twee personen per auto worden toegelaten (namelijk rijder en monteur). Minimum leeftijd is 16 jaar. Er mag hier ook niet onnodig gereden worden en uitsluitend stapvoets.

 • Iedere bestuurder moet een degelijk, goed passende en sluitende helm dragen evenals een goed sluitende nekband of HANS of Simpson-systeem. Tevens dient er brandwerende (bijv. katoenen) kleding gedragen te worden, die de armen en benen volledig bedekt.

 • Op de plaats in het rennerskwartier moet een plastic kleed van minimaal 5 bij 2 meter worden gelegd.

 • Het te laat aan de start verschijnen heeft uitsluiting van deze manche tot gevolg.

 • Iedere deelnemer dient strikt de aanwijzingen van de baancommissarissen op te volgen. Dit wordt door middel van vlaggen aangegeven. Betekenis vlaggen:
  Oranje = Start
  Zwart/wit = Finish
  Rood = Onmiddellijk stoppen
  Geel onbewogen = Oppassen, baan gedeeltelijk versperd
  Geel bewogen = Baan grotendeels versperd, verboden in te halen
  Zwart = Diskwalificatie

 • Het is verboden om auto’s moedwillig aan te rijden of opzettelijk te hinderen.

 • Het aanrijden van een stilstaande auto op het parcours betekent onmiddellijke diskwalificatie. Dit geldt ook voor achteruit rijden of tegen de rijrichting in rijden.

 • Deelnemers mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van een baancommissaris hun voertuigen tijdens de rit niet verlaten.

 • Helm en gordel mogen pas worden afgedaan na het verlaten van de baan.

 • De zwarte vlag/waarschuwing geldt per startnummer (dus bij equipe voor beide rijders) en zullen worden meegenomen naar de volgende cross. Bij het krijgen van een waarschuwing zal deze blijven staan voor één wedstrijd. De volgende wedstrijd kan de rijder(s) dan ook geen waarschuwing ontvangen en zal er sneller een zwarte vlag gelden. Krijg je als Polderbokaal-rijder(s) een zwarte vlag, dan zal je/jullie deze dag geen punten krijgen. Dit resultaat mag niet geschrapt worden. Bij het krijgen van twee zwarte vlaggen zal er een schorsing plaatst vinden van één cross, deze regel is ook van toepassing voor rijders die niet voor de Polderbokaal mee rijden. Als je equipe rijdt geldt deze schorsing voor beide rijders.

 • Wordt je auto door het keurteam afgekeurd voor deelname aan de cross, krijg je deze dag geen punten voor het kampioenschap. Bepaalt de organisatie van de cross dat je deze dag wel mag starten, krijg je alsnog geen punten voor de Polderbokaal. Dit resultaat mag niet geschrapt worden.

 • Zowel voor als tijdens de wedstrijd is het verboden om alcoholische dranken en of drogerende middelen te gebruiken. Dit op straffe van uitsluiting van de cross.

 • Na afloop dienen de deelnemers hun plaats in het rennerskwartier schoon op te leveren en alle onderdelen mee te nemen.

 • Punten tellen door tot de finale, punten van de halve finale tellen dubbel.

 • Het keuren van de auto’s bij aanvang van elke cross is verplicht.

 • Bij een auto die over de kop gaat zal er opnieuw gestart worden. Als dit gebeurt binnen de eerste ronde, dan wordt er door iedereen opnieuw gestart bij de start. Gebeurt dit na de eerste ronde, dan wordt er in een rij (op volgorde van de laatste doorkomst) op de baan gestart. De auto die over de kop is gegaan moet achteraan sluiten.

 • Zwarte vlag in de halve finale en finale zorgt er voor dat de wedstrijd wordt stilgelegd met een rode vlag. Hierop volgt een herstart op de baan, dit zal gebeuren op volgorde van de laatste doorkomst, met voldoende afstand tussen de auto’s. De desbetreffende rijder die de vlag veroorzaakt wordt uit de wedstrijd gehaald.

 • In alle niet opgenomen bepalingen beslist de wedstrijdleiding.

Reglement auto's

 

 • Deelnemers mogen uitsluitend meedoen in personenauto’s, waarvan het carrosserie in originele staat is. Dus geen zelfbouw frames, bestelbusjes, pickups ect. De auto dient in zijn originele buiten contouren te behouden, demontabele kofferklep en bumpers vallen buiten deze regel en mogen dus verwijderd worden, auto’s inkorten is niet toegestaan.

 • Auto’s mogen alleen voorzien zijn van motoren die geleverd zijn in personen auto’s. Motorfiets motoren etc. zijn niet toegestaan. Alleen toegestaan zijn auto’s die maximaal op twee wielen zijn aangedreven.

 • De motor dient op de originele plaats van de auto gemonteerd te zijn.

 • Er mag geen pur gebruikt worden en alle uitstekende delen dienen verwijderd te zijn. Ook trekhaken moeten geheel verwijderd worden.

 • Het verwijderen van gelaste onderdelen van de carrosserie is toegestaan, mits dit geen verzwakking van de constructie van de auto veroorzaakt en de veiligheid van de rijder niet in het geding komt.

 • A, B en C stijlen dienen intact te blijven en niet verzwakt te worden.

 • Indien de originele motorkap en deuren verwijderd zijn moeten deze vervangen worden door plaatwerk wat qua materiaal en formaat gelijk is aan het verwijderde plaatwerk en minimaal de originele dikte heeft.

 • Bumpers verzwaren is, in de vorm van een buis, toegestaan. Wanneer er een originele bumper op de auto aanwezig is moet de buis binnen de contouren van de auto gemaakt zijn. Wanneer er geen bumper aanwezig is voor aanvang of tijdens de cross, moet deze buis gemonteerd zijn tussen de buitenkanten van de chassisbalken. Deze buis mag maximaal een diameter van 50 mm hebben en een maximale wanddikte van 4 mm hebben. Dit geheel dient deugdelijk te worden bevestigd aan het chassis, waarbij de maatvoering van de ophangpunten in redelijke verhouding is met de buis.

 • Iedere auto moet een goed bereikbaar en zichtbaar sleepoog hebben, zowel aan de voor- als achterkant van de auto.

 • Ter bescherming van de radiateur (wanneer deze op de originele plaats staat) mag er gebruik worden gemaakt van maximaal 2 mm (geperforeerde) staalplaat of 2 mm (geperforeerde) aluminiumplaat aan de voorzijde van de auto.

 • Glas en hard plastic moet verwijderd worden (ramen, lampen, buitenspiegels, reflectoren, wieldoppen etc.), met uitzondering van de originele bumpers, dashboard en binnenspiegel.

 • Gasinstallaties moeten geheel uit de auto verwijderd worden.

 • Deelnemende auto’s moeten een goed werkend remsysteem hebben waarbij alle vier de wielen bij een noodstop blokkeren.

 • De auto moet voorzien zijn van twee remlichten met hiertussen één stoflicht. Deze lampen moeten rood zijn en vanaf achter gezien goed zichtbaar zijn, de ombouw van de lampen moet minimaal 7 bij 7 cm zijn.

 • Deuren dienen op een deugdelijke manier afgesloten en bevestigd te zijn.

 • De originele motorkap sluiting dient verwijderd te worden. Deze moeten vervangen worden door goede snelsluitingen die van buitenaf geopend kunnen worden.

 • De helft van het voorraam (aan de bestuurderskant) dient dichtgemaakt te worden met gaas met een maximale maaswijdte van 5 bij 5 cm. De andere helft dient open te zijn als vluchtroute. Het zijraam aan de bestuurderskant moet ook afgesloten zijn met gaas met een maximale maaswijdte van 5 bij 5 cm en deze dient open te kunnen als vluchtroute. Het eventuele dakraam moet worden afgesloten met plaatstaal of aluminium plaat.

 • Het is verplicht een goede gelaste rolkooi constructie te plaatsen. Bestaande uit een rolbar links en rechts van de coureur, welke aan de bovenzijde voor en achter van de coureur op dashboard hoogte onderling verbonden zijn. Er moet een dubbele buis aan de bestuurderszijde gemonteerd zijn. Deze twee buizen moeten onder elkaar bevestigd zijn en moeten een onderlinge afstand hebben van minimaal 10 en maximaal 20 cm. Het monteren van de buis in een vorm van een kruis is ook toegestaan. De hoofdrol beugel dient één geheel te zijn, welke voorzien is van een schoor die van boven de bestuurderszijde diagonaal naar beneden loopt. Zie figuur III. De kooi moet bevestigd zijn op voetplaten van minimaal 100 cm² deze moeten volledig gelast zijn aan het carrosserie. De diameter van de buizen van de rolkooi moeten minimaal 38 mm zijn met een wanddikte van minimaal 2,5 mm.
 • Bij alle stoelen dient een extra steun achter de stoel te komen, deze steun moet bevestigd worden aan de rolkooi. Deze steun moet op 75% hoogte van de rugleuning strak tegen de stoel bevestigd worden wanneer deze in cross positie staat. De stoel dient een goede hoofdsteun te hebben. Stoelen dienen goed bevestigd te zijn aan de carrosserie.
 • Er moet een goedgekeurde gordel, minimaal 4-punts bevestiging, gebruikt worden. Deze moet goed bevestigd zijn aan het chassis en/of de rolkooi. De gordel mag op geen enkele wijze aan de stoel worden bevestigd.

 • De originele brandstoftank dient verwijderd te worden en vervangen te worden voor een goede metalen brandstoftank. De tank moet een goed sluitende dop hebben. De ontluchting van de tank moet bovenop de tank zitten en mag niet aan de dop bevestigd zijn. Hij dient voorzien te zijn van een terugslagklep waar de lucht er in kan en de benzine er niet uit. De tank dient achter in de auto geplaatst te worden tussen de hoofdrol beugel en de schoor naar achteren. Bij auto’s met de motoren achterin mag de tank eventueel voorin geplaatst worden. Let er op dat de tank niet kwetsbaar geplaatst wordt en goed beschermd staat (Minimaal 50 cm van uit de buitenkanten van de auto).
 • De brandstof leidingen dienen met hiervoor bedoeld materiaal gemaakt te zijn, bij voorkeur met staal omvlochten slangen/leidingen en moeten in één geheel vanaf achter naar voren lopen, dus zonder onderbrekingen. De brandstof pomp dient goed afgeschermd te staan.

 • De accu moet goed vastgemaakt worden op de originele plaats of achter in de auto tussen de hoofdrol beugel en de schoor naar achteren. Bij auto’s met de motoren achterin mag de accu eventueel voorin geplaatst worden. Let er op dat de accu niet kwetsbaar geplaatst wordt en goed beschermd staat. De polen van de accu moeten afgeschermd worden.

 • Het verwarmingssysteem dient uit de auto verwijderd te worden. De slangen moeten onder de motorkap worden afgedopt.

 • De radiateur mag in de motorruimte zitten op de originele plek. Indien de radiateur verplaatst wordt mag deze uitsluitend geplaatst worden achter de hoofdrol beugel. De leidingen en koelers dienen goed afgeschermd te worden door middel van een gesloten metalen plaat tot minimaal de bovenzijde van de koeler en een horizontale plaat die tot over de koeler en het reservoir komt. De koelbuizen die in het bestuurderscompartiment liggen moeten ten alle tijden gecontroleerd kunnen worden, de afscherming moet dus demontabel zijn. De koelbuizen die in het bestuurderscompartiment lopen (tussen het schutbord en de hoofd rolbeugel) dienen van één geheel te zijn. Er mogen dus geen koppelingen in dit gedeelte zitten. De koelbuizen dienen gemaakt te zijn van RVS, aluminium of staal.

 • Startnummers dienen goed leesbaar op de auto te staan. Dit op de volgende plekken; op het dak (d.m.v. een dakbordje), de zijkanten en de voorzijde (in de bovenhoek) van het raam. Het goed leesbaar hebben en houden is een eigen verantwoordelijkheid van de rijder.

 • Hogere of bredere banden zijn toegestaan. Dit mogen zowel zomer als winter banden zijn. Dit kunnen M+S en M&S winterbanden zijn, maar niet de bekende M&S rallybanden, noppenbanden, tractorbanden, quadbanden, all terreinbanden etc. Uitsnijden is in alle vormen toegestaan.

 • Alle auto’s zijn verplicht bij aanvang van elke cross gekeurd te worden door het keurteam. De auto die gekeurd wordt is de auto waarmee je rijdt. Tijdens de keuring en de cross moet de auto van binnen volledig leeg en schoon zijn.

 • Auto’s die over de kop gaan of op de zijkant hebben gelegen, moeten worden herkeurd. De cross wordt dan altijd stil gelegd (rode vlag). Mocht de auto dan afgekeurd worden mag je niet meer mee starten.

 • Er mag reclame gevoerd worden, echter obscene teksten of schuttingtaal op de auto is verboden.