Aanvullend reglement Standaard polderklasse tot 1800cc

In deze klasse gelden de standaard regels die je vindt onder het kopje polderklasse. Daarnaast gelden er aanvullende regels:

 • Toegelaten worden alleen die deelnemende voertuigen die direct en zonder aanpassingen voldoen aan artikel 1. De rijder moet aan kunnen tonen door middel van de originele fabrieksdocumentatie en/of de originele auto documenten dat de auto door de fabrikant standaard en in normale serieproductie geleverd is en aan de Nederlandse wettelijke bepalingen (RDW) voldeed. Er worden alleen auto’s toegelaten, die door de officiële Nederlandse importeur standaard en in normale serie geleverde auto’s, met een minimum registratie van 500 stuks.

 • Motor inclusief cilinder inhoud en versnellingsbak moeten bij de carrosserie horen. Het originele motornummer/code en het versnellingsbaknummer/code moeten duidelijk zichtbaar zijn. Deze nummers mogen op geen enkele wijze gewijzigd en/of verwijderd worden. De rijder moet tijdens de keuring kunnen aanwijzen waar deze codes staan. Wanneer de rijder twijfelt aan de plaats van de codes is deze informatie op te vragen bij het keurteam. LET OP: dit moet voor aanvang van de crossdag worden gevraagd en niet op de dag zelf.

 • De maximale cilinderinhoud mag niet meer dan 1800 cc bedragen. De motor mag maximaal 4 cilinders hebben. Alle mechanische onderdelen in de motor moeten origineel zijn. Uitlaatkanaal en uitlaatspruitstuk moet origineel en onbewerkt blijven. Inlaatkanaal en het inlaatspruitstuk tot en met de gasklep/carburateur moet origineel en onbewerkt blijven. Indien zich een katalysator in het uitlaatspruitstuk bevindt, moet deze aanwezig blijven.

 • Motoren mogen maximaal 150 pk hebben volgens fabrieksvoorschrift. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de motorcode.

 • Op het motorvermogen is een tolerantie van 10 % toegestaan. Elke rijder geeft bij deelname aan deze klasse het keurteam toestemming om een vermogensmeting uit te voeren op een door het keurteam nader te bepalen locatie en tijd.

 • Ten aanzien van de reglementair voorgeschreven maximum cilinderinhoud is een tolerantie toegestaan van (+) 1,5 %. Het keurteam is bevoegd dit te controleren bij protest. De controle vindt plaats op een nader door het keurteam te bepalen locatie en tijd.

 • Indien na meting blijkt dat artikel 3 en/of 4 zijn overtreden worden de resultaten van de deelnemer van de voorgaande cross teniet gedaan. 

 • De originele serie productie motor moet op de originele plaats aangebracht worden middels de originele bevestigingen. Het is toegestaan de motorophanging te verstevigen.

 • Motoren voorzien van enige vorm van drukvulling zijn niet toegestaan.

 • Het motormanagement systeem dient origineel te zijn.

 • Enkel benzinemotoren zijn toegestaan in deze klasse.

 • Auto’s met wankelmotoren zijn niet toegestaan.

 • Auto’s met dry sump systeem zijn niet toegestaan.

 • Auto’s mogen alleen voorzien zijn van voorwielaandrijving.

 • Het bandenreglement is gelijk aan de polderklasse.

 • Schokdempers/veerpoten en veren moeten uiterlijk gelijk zijn als origineel en zowel de veer als de demping mogen niet verstelbaar zijn.

 • De versnellingsbak en differentieel moeten origineel en standaard zijn en bij de carrosserie horen, er is geen enkele vorm van een sper toegestaan.

 • Het is toegestaan om protest aan te tekenen in deze klasse. Om protest aan te kunnen tekenen bij deze klasse moet je zelf deelnemen aan deze klasse. Het protest wordt ingediend bij de wedstrijdleider en kan tot maximaal een half uur na afloop van de finale van de 1800 klasse. Indien de rijder protest is dient betaalt hij hiervoor 50 euro. Indien de rijder gelijk heeft dat de ander zich niet aan het reglement houdt zal hij de 50 euro terug ontvangen en zal de andere rijder gediskwalificeerd worden voor de wedstrijd. Indien de indiener van het protest ongelijk heeft ontvangt de rijder waar het protest tegen ingediend is de helft van het inschrijfgeld. Het andere deel gaat naar de organisatie. De indiener van het protest dient zijn eigen auto ook gelijktijdig in te dienen voor controle op het punt waar protest op ingediend is. Indien blijkt dat hij het reglement overtreedt op dit punt zal ook gediskwalificeerd worden voor de wedstrijd. Het keurteam bepaalt in overleg met de organisatie of het punt van protest direct gecontroleerd wordt of dat dit op een later door het keurteam te bepalen moment is. Indien de rijder protest aantekent voor artikel 6 zal er een vermogensmeting gebeuren op een vermogensbank. De kosten voor protest op dit punt zijn 50 euro en de kosten voor de vermogensmeting voor twee auto`s. De auto van de indiener van het protest en diegene waar het protest tegen ingediend is. Degene die niet voldoet aan het reglement betaalt de kost van de meting. Indien blijkt dat beide auto`s voldoen aan het reglement betaalt de indiener van het protest beide metingen. Het keurteam bepaalt waar de auto`s gemeten worden. 

 • Het keurteam en/of organisatie is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor schade of letsel welke ontstaat tijdens een controle of meting tijdens de keuring van een voertuig. 

 • Elke rijder die deelneemt aan deze klasse is verplicht mee te werken indien er protest tegen hem/haar wordt ingediend.